1. ÚVOD

1.1. ÚČEL POLITIKY. {smrekovicacompany.sk} („nás“, „my“, „spoločnosť“) sa zaväzuje dodržiavať práva na súkromie návštevníkov a ostatných používateľov stránky {smrekovicacompany.sk} (ďalej len „stránka“). Tieto zásady ochrany osobných údajov („Zásady“) sme vytvorili, aby sme vám poskytli dôveru pri návšteve a používaní stránky a preukázali náš záväzok k čestným informačným praktikám. Tieto zásady sa vzťahujú iba na stránku, a nie na iné webové stránky, ku ktorým budete mať zo stránky prístup. Každá z nich môže obsahovať postupy a zásady zhromažďovania a používania údajov a zásad, ktoré sa podstatne líšia od týchto zásad.

1.2. OZNÁMENIE TÝKAJÚCE SA DETÍ

UPOZORNENIE: Sme webová stránka pre všeobecné publikum a žiadny náš obsah nesmerujeme konkrétne na deti do 13 rokov podľa zákona o ochrane súkromia detí online z roku 1998.

 1. POSTUPY ZBERU INFORMÁCIÍ

2.1. AKÉ ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE SPOLOČNOSŤ ZBIERA?

Pri prevádzkovaní stránky od vás zhromažďujeme osobné informácie v niekoľkých rôznych situáciách. Prvým je, ak by ste nás mali kontaktovať prostredníctvom stránky „kontakt“. Pritom nám poskytnete svoje meno a e-mailovú adresu. Druhou možnosťou je, ak zanecháte komentár k blogovému príspevku, počas ktorého môžete byť požiadaní o meno a ďalšie informácie. Nie je potrebné, aby ste nám poskytovali informácie prostredníctvom týchto dvoch spôsobov používania a používania stránky.

2.2. AKÉ DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE SPOLOČNOSŤ ZBIERA?

 1. a) AUTOMATICKÁ ZBIERKA. Naše servery automaticky rozpoznávajú mená a adresy IP smrekovicacompany.sk návštevníkov (počet pridelený počítačom na internete). V tomto procese nebudú zverejnené žiadne vaše osobné údaje. Stránka môže tiež zhromažďovať anonymné „prevádzkové údaje“, ktoré vás osobne neidentifikujú, ale ktoré môžu byť užitočné na marketingové účely alebo na zlepšenie služieb, ktoré ponúkame.
 2. b) COOKIES. Z času na čas môžeme použiť štandardnú funkciu „cookies“ hlavných aplikácií prehľadávača, ktorá nám umožňuje uložiť do vášho počítača malý kúsok údajov o vašej návšteve našich stránok. Súbory cookie nám pomáhajú zistiť, ktoré oblasti nášho webu sú užitočné a ktoré oblasti je potrebné vylepšiť prostredníctvom programov, medzi ktoré patrí okrem iného služba Google Analytics. Môžeme tiež používať súbory cookie zo sociálnych stránok a programov tretích strán vrátane, ale nielen Facebook, Google Plus a Twitter. Cookies môžete zakázať pomocou prehľadávača alebo nezávislých programov dostupných online. Ak sa však rozhodnete túto funkciu deaktivovať, vaše skúsenosti s našimi webovými stránkami sa môžu znížiť, pretože niektoré funkcie nemusia fungovať tak, ako by mali.
 3. c) SPONZORI A REKLAMA. Môžeme sa rozhodnúť prijať sponzorstvo a reklamu na tejto stránke. Ak k tomu dôjde, mali by ste predpokladať, že uvedení sponzori a inzerenti dostanú prístup k údajom o zobrazeniach a kliknutiach na svojich marketingových dielach. Vaše osobné identifikačné údaje im nikdy nebudeme prezradiť.
 4. POUŽITIE A ZDIEĽANIE INFORMÁCIÍ

3.1. ČO ROBÍ SPOLOČNOSŤ SO ZBIERANÝMI INFORMÁCIAMI?

 1. a) OSOBNÉ INFORMÁCIE. Osobné identifikačné údaje nezverejňujeme žiadnym tretím stranám iným ako tým, ktoré používame na uľahčenie fungovania stránky, ako je napríklad hostiteľská spoločnosť a e-mailový program na zasielanie pošty.
 2. b) ANONYMNÉ INFORMÁCIE. Na analýzu prenosu na našej stránke používame anonymné informácie. Ďalej môžeme použiť anonymné adresy IP, aby sme pomohli diagnostikovať problémy s našim serverom, spravovali našu stránku alebo zobrazili obsah podľa vašich preferencií. Informácie o doprave a transakciách môžu byť tiež zdieľané s obchodnými partnermi a inzerentmi súhrnne a anonymne.
 3. c) POUŽÍVANIE COOKIES. Propagácie alebo reklamy zobrazené na našom webe môžu obsahovať súbory cookie. Nemáme prístup ani kontrolu nad informáciami zhromaždenými externými inzerentmi na našom webe.
 4. d) ZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ. Môžeme zverejniť akékoľvek informácie, ktoré pre vás máme, ak to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere veríme, že takéto kroky sú potrebné na (1) vykonanie v súlade s nariadeniami zákona alebo v súlade s právnym procesom, ktorý je nám poskytnutý, (2) chránime a bránime naše práva alebo majetok alebo používateľov stránky alebo (3) v naliehavých prípadoch chránime bezpečnosť verejnosti alebo používateľov stránky.
 5. e) PREDAJ INFORMÁCIÍ. Z dôvodu prispôsobenia sa zmenám v našom podnikaní môžeme predávať alebo kupovať časti Webového servera alebo našej spoločnosti vrátane informácií zhromaždených prostredníctvom tohto Webového servera. Ak Spoločnosť alebo v podstate všetky jej aktíva získa tretia strana, informácie o používateľovi budú jedným z aktív prevedených na nadobúdateľa.
 6. BEZPEČNOSŤ

Stránka má zavedené bezpečnostné opatrenia zabraňujúce strate, zneužitiu a pozmeneniu informácií, ktoré od vás získame, neposkytujeme však nijaké záruky týkajúce sa našej schopnosti zabrániť akejkoľvek takejto strate vám alebo akejkoľvek tretej strane vyplývajúcej z akejkoľvek takejto straty. strata, zneužitie alebo zmena.

 1. WEBOVÉ STRÁNKY ZA KONTROLOU SPOLOČNOSTI

5.1. WEBY TRETÍCH STRÁN

Z času na čas môže stránka obsahovať odkazy na iné webové stránky. Ak sa rozhodnete tieto webové stránky navštíviť, je dôležité pochopiť, že naše postupy ochrany osobných údajov sa na tieto stránky nevzťahujú. Je vašou zodpovednosťou skontrolovať pravidlá ochrany súkromia na týchto webových stránkach a potvrdiť, že rozumiete ich praktikám a súhlasíte s nimi.

 1. KONTAKTNÉ INFORMÁCIE A AKTUALIZÁCIA POLITIKY

6.1. KONTAKTUJEME NÁS

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad alebo našich postupov týkajúcich sa tejto stránky, kontaktujte nás pomocou odkazu „Kontakt“ v ponuke v hornej časti stránky.

6.2. AKTUALIZÁCIE A ZMENY

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek pridať, zmeniť, aktualizovať alebo upraviť tieto zásady tak, aby odrážali zmeny v našich zásadách ochrany osobných údajov. Všetky takéto zmeny zverejníme na Stránke vo viditeľnej oblasti. Potom si môžete zvoliť, či chcete prijať uvedené zmeny pravidiel alebo prestať stránku používať. Každá takáto zmena, aktualizácia alebo úprava bude účinná 30 dní po zverejnení na Stránke. Je vašou zodpovednosťou občasné preštudovanie týchto Pravidiel, aby ste zaistili, že budete naďalej súhlasiť so všetkými ich podmienkami.

(a) Ak ste sa zaregistrovali na zasielanie e-mailovej komunikácie od nás, upozorníme vás tiež na zmeny v zásadách ochrany osobných údajov e-mailom.